E88CC preamp

Predpojacalo je bazirano na E88CC Telefunken gold pin duploj tridi koja je dobro poznata po svojim odlicnim sonicnim karakteristikama. Posle selektora ulaza koji je rele kontrolisan sledi 24 polozajni prekidac sa metal film otpornicima. Napajanje je takodje cevno sa EZ80 cevnom ispravljacicom i CLC filtracijom. Radi produzavanja veka trajanja elektronskih cevi anodni napon se i kod ovog uredjaja ukljucuje sa zakasnjenjem. Predpojacalo odlikuje velika linearnost i ralna reprodukcija.

Osnovne karakteristike:

  • Srebrno ozicenje
  • 24 step atenuator
  • E88CC ; EZ80 elektronske cevi
  • MKP sprezni kondenzator
  • Kasnjenje ukljucivanja anodnog napona
  • Postepeno ukljucivanje grejanja
  • Elektroliti sa paralelno vezanim MKP blokovima u napajanju