Predpojacalo za slusalice

 

Osnovne karakteristike:

  • Srebrno ozicenje
  • 3 ulaza sa prekopcavanjem putem rele kontaktora
  • 64 step attenuator
  • 6SN7;6N13C elektronske cevi
  • MKP sprezni kondenzator
  • Kasnjenje ukljucivanja anodnog napona
  • Postepeno ukljucivanje grejanja
  • Elektroliti sa paralelno vezanim MKP blokovima u napajanju