Mic/Line preamp

Balansirano mikrofnsko predpojacalo realizovano sa EF86 pentodom na ulazu nakon ceka sledi rele selektor i E88CC trioda u SSRP spoju na izlazu. Predpojacalo je realizovano sa minimalnom brojem elemenat radi sto manjeg stetnog ucesca u zvuku i sto realnijoj reprodukciji zvuka. Anodni napon obezbedjuje EZ80 cevna ispravljacica. Na predpojacalu se nalaze prekidaci za izbor ulaza (Line / Mic) kao i uljucivanje 48V napajanja za mikrofn. Atenuacija je realizovana sa kruznim prekidacem i metalfilm otpornicima.

Osnovne karakteristike:

  • Srebrno ozicenje
  • 12 step atenuator
  • EF86 ; E88CC ; EZ80 elektronske cevi
  • MKP sprezni kondenzator
  • Kasnjenje ukljucivanja anodnog napona
  • Elektroliti sa paralelno vezanim MKP blokovima u napajanju
  • Nema povratne sprege